Een meer dan sportieve uitdaging… voor student en onderzoeker

Kees Bal, redacteur Discovery

Uit recent door SportZeeland geïnitieerd onderzoek op dertig Zeeuwse basisscholen blijkt dat de motoriek van de scholieren achterblijft ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De brede motorische screening (met de MQ-Scan, een gevalideerde testmethode) wordt mede door studenten van de HZ en het CIOS en GGD Zeeland verricht als onderdeel van het ‘Zeeuwse Sportakkoord’.

“Het HZ lectoraat ‘Healthy Region’ bestudeert de uitkomsten om in de toekomst door een gerichte aanpak de situatie te verbeteren,” aldus Sybren Slimmen, onderzoeker bij het lectoraat. “Studenten uit verschillende jaren werken in een meerjarig ‘living lab’-aanpak mee aan dit onderzoek.” Simone de Fouw, 4e jaars studente Sportkunde, is deze uitdaging aangegaan voor haar afstudeeronderzoek.

“Ik zag bij verschillende scholen verschillende scores. En ook binnen de basisscholen verschilden de prestaties van de scholieren soms, wat al tot een interessante hypothese leidde. Zo was er een school waarbij de jongere groep het beter deed dan de oudere. Laat dat nu net de groep geweest zijn die met het concept ‘bewegend leren’ les kreeg.”

Maar toen ze de smaak goed en wel te pakken had, brak de coronacrisis uit. Daardoor stopte ook de verdere uitvoering van de scans en de mogelijkheden verder onderzoek te plegen met de partners. “De prioriteiten lagen begrijpelijkerwijze plots anders in het basisonderwijs.” Maar ook onder deze uitdaging zet Simone haar schouders eronder. Nu doet ze diepgravend literatuuronderzoek over mogelijke interventies en denkt ze samen met haar begeleider Sybren na over onderzoeksaanpakken die ook in de aankomende periode nog ingepast kunnen worden. “Deze situatie vraagt om creativiteit van alle betrokkenen en geeft helaas natuurlijk wel enige vertraging,” constateert Sybren. “Voordat er een effectieve interventie gepleegd kan worden, dien je natuurlijk de oorzaak van de lagere score goed te begrijpen en verder heb je ook een school nodig waar er draagvlak voor zo’n interventie is. Op die twee zaken leg ik nu de nadruk,” aldus Simone. Ze blijft ondanks deze ontwikkelingen gelukkig nog optimistisch. “Mijn afstuderen is sowieso pas in januari gepland dus er is nog even tijd. Ik ben ook blij in een fijn team terechtgekomen te zijn waar ik goed met medestudenten en onderzoekers kan samenwerken in diverse projecten. Dat maakt al heel veel verschil.” Onderzoek vind ze in elk geval erg leuk. Ze kreeg de tip eens bij het lectoraat te buurten en raadt dit ook zeker andere studenten aan (“vraag gewoon veel rond”). Haar plannen na de HZ zijn dan ook nog doorstuderen voor een master. Het bovenstaande illustreert goed de uitdagingen die alle HZ-onderzoekers en -studenten nu tegenkomen als gevolg van de pandemie, zoals sommige andere artikelen in deze HZ Discovery laten zien. Maar we willen natuurlijk wel graag weten waarom de Zeeuwse scholieren nu achterblijven op motoriek en wat we daar aan kunnen doen… We komen er later op terug wanneer het onderzoek verdere resultaten heeft opgeleverd!

Sybren Slimmen, docent-onderzoeker lectoraat Healthy Region

Simone de Fouw, 4e jaars studente Sportkunde

Foto: Myles Tan on Unsplash