Heeft u vragen of suggesties?
Neem contact op met de redactie via ssb@hz.nl

HZ Discovery - editie winter 2019

Copyright © 2019 HZ University of Applied Sciences
Redactie: Paul Vader, Kees Bal, Pieter-Bart Visscher, Aleid Cappenberg

Beeld: HZ Audiovisuele Dienst - Claudia de Wit, Roel Gelderland
Vormgeving: HZ Smart Services Boulevard - Aleid Cappenberg
Vertaling: HZ Translations Hannah Ferguson

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van druk, online publicatie of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.