Joint Research Center Zeeland

Het Joint Research Center Zeeland is een gezamenlijk onderzoeksinstituut voor studenten, onderzoekers, bedrijven en de overheid dat wordt gehuisvest naast de huidige HZ-locatie aan Het Groene Woud in Middelburg. In 2020 start de bouw van dit nieuwe instituut.

Samenwerken aan innovatie

In het Joint Research Center (JRCZ) wordt gewerkt aan vraagstukken die relevant zijn in een deltagebied als Zeeland. Studenten van de HZ, Scalda en UCR gaan straks nauw samenwerken in de inspirerende en innovatieve werkomgeving met moderne onderzoekslaboratoria en practicumruimtes. De opgedane kennis kan toegepast worden in tal van bedrijven. Op die manier is het JRCZ het bindmiddel tussen de kennisinstellingen, researchfaciliteiten en het bedrijfsleven in de regio. Ook andere onderzoeksinstituten - bijvoorbeeld het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en Wageningen Marine Research- en bedrijven kunnen gebruik maken van de onderzoeksfaciliteiten.

Wat is de rol van Campus Zeeland?

Het JRCZ is onderdeel van Campus Zeeland. Campus Zeeland is een samenwerkingsverband van bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden in Zeeland. Zij bundelen de krachten om te zorgen voor een sterke koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dit moet de innovatiekracht van Zeeland vergroten en zorgen voor een toekomstbestendige economie waarin jonge, goed opgeleide bèta’s het bedrijfsleven versterken. Campus Zeeland werkt aan drie hoofdthema’s: Onderwijs & Onderzoek, Kennis & Innovatienetwerken en Bèta Campus. Met deze laatste wordt een impuls gegeven aan de noodzakelijke versterking van het technisch hoger en wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in Zeeland.

Hoe komt het JRCZ eruit te zien?

Het instituut krijgt vier verdiepingen en het gebouw is onderverdeeld in vier clusters: Engineering, Chemie, Ecologie en Data Science. Het dak biedt ruimte voor onderzoek met onder andere waterbassins voor het cluster Ecologie. Hier kan ook les worden gegeven of men kan er ontspannen en genieten van het uitzicht. Het gebouw is stevig verbonden met de HZ voor optimale samenwerking en dubbelgebruik.

Wanneer is het JRCZ gereed?

Begin 2020 wordt er gestart met de sloop van de gebouwen naast het huidige pand. Halverwege 2020 moet het ontwerp van het pand definitief zijn en kan er gestart worden met de bouw. Het is de wens om het instituut in het voorjaar van 2022 in gebruik te nemen.

Thema’s onderzoek:

Water

Energie

Food

Biobased