Meerwaarde met Mosselen

Winnaard RAAK- award 2019 - "Met zijn allen het veld in"

Elk jaar reikt subsidieverstrekker SIA een prijs uit voor toonaangevend praktijkgericht onderzoek, de RAAK-award. Dit jaar ging de prijs van € 10.000 naar het project Meerwaarde met Mosselen van de HZ onderzoeksgroep Building with Nature. HZ Discovery sprak met de trotse winnaars, projectleider en PhD-kandidaat Jildou Schotanus en coördinator Wietse van de Lageweg.

Nummer één praktijkgericht onderzoek van Nederland met jullie RAAK-PRO project!

Jildou: “Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht. Het is echt een enorme verrassing. De jury weegt de impact van een project zwaar mee. Het is ons gelukt een methode te ontwikkelen om mosselbedden aan te leggen op plekken met veel golfslag en erosie. We zien dat de mosselen goed sediment vasthouden én de biodiversiteit verhogen. Oorspronkelijk was het idee dat de mosselbanken ook consumptiemosselen zouden opleveren, maar dat bleek niet haalbaar. Nu is het verdienmodel voor de mosselkwekers het aanleveren van mosselzaad voor de aanleg van de mosselbanken.”


Wat was de leukste reactie tot nog toe?

Jildou: “Tijdens het interview met die jury zei één van hen over het verdienmodel: ‘Jullie hebben het hele businessidee gewoon omgedraaid. Briljant!’ Het verenigen van de tegenstrijdige belangen waardoor alle stakeholders aan bod komen werd zeer gewaardeerd.”


En hoe was het om als PhD-kandidaat en relatief groentje ineens midden in de praktijk te werken?

Jildou: “De discussies vond ik eigenlijk altijd heel leuk. We hadden elk halfjaar een bijeenkomst waar we de resultaten lieten zien met de vraag hoe nu verder. In die overleggen zat altijd veel expertise om de tafel; mosselkwekers weten precies wat werkt en wat niet. En die praktische kennis, specifiek voor dit systeem, heb je nodig, want dat staat niet ergens in een theoretische paper. Ik heb ze ook vaak meegenomen in het veld, als vrijwilligers om de mosselbanken aan te leggen. En niet alleen de mosselboeren, maar ook de mensen van Rijkswaterstaat. Gewoon met zijn allen het veld in.”


En het vervolg?

Wietse: “We zijn daarover in gesprek met Rijkswaterstaat. Zij zijn nu bezig de Roggenplaat te suppleren met zand. Het zou ideaal zijn om deze methode ook op die locatie te testen.”


En wat is de impact op het onderwijs?

Wietse: “Naast de enorme hoeveelheid studenten die meegeholpen hebben in het veld gebruiken we Meerwaarde met Mosselen ook als een casestudie in het onderwijs. Het idee is dat studenten de hele onderzoekcyclus doorlopen. Studenten houden van veld- en labwerk. En daar leren ze ook het meeste van onze aanpak. Daarnaast krijgen ze natuurlijk ook colleges over de theoretische achtergrond van het project.”


Helpt deze prijs om extra impact te genereren?

Jildou: “Het heeft denk ik wel geholpen om het HZ-onderzoek weer op de kaart te zetten. Wij doen onderzoek dat nationaal en internationaal relevant is en ook impact heeft.”


Nog tips voor aspirant winnaars?

Wietse: “Wees inhoudelijk goed en innovatief, zorg voor duidelijke doorwerking in de praktijk en laat ook het onderwijs er baat bij hebben. En tot slot, kies een aanstekelijke, goede invalshoek om het te presenteren.”

Meer zien en lezen?


De jury :“Jullie hebben het hele businessidee gewoon omgedraaid. Briljant!”