Minor Offshore Renewable Energy

Er zijn weinig sectoren waar de ontwikkelingen zich in zulk een razend tempo voltrekken als bij windenergie op zee. De winturbines worden steeds groter, en daarmee de schepen om ze te installeren, en de technische innovaties buitelen over elkaar heen.

Zeeland, met name de haven van Vlissingen, is momenteel het centrum van waaruit de aanleg van grote, nieuwe windparken (Borssele 1-4) wordt uitgevoerd. De vraag naar gekwalificeerd personeel in deze sector is hoog. Logisch dat de HZ sinds een jaar een minor heeft die studenten met alle aspecten van deze nieuwe industrie kennis laat maken. Maar hoe zorg je ervoor dat de kennis die je aanbiedt actueel en relevant is? Het antwoord is even simpel als doeltreffend: de bedrijven verzorgen het leeuwendeel van de lessen.


Paul Schermer is bedenker en coördinator van de minor die nu voor de derde keer is aangeboden: “Docenten hebben weinig kennis van deze materie, vandaar dat we de bedrijven vragen alle presentaties te verzorgen. We hebben vooraf een vijftal leerlijnen vastgelegd, te weten ontwerp, installatie, elektrificering, onderhoud en logistiek. We zoeken bedrijven die hierover gastlessen houden die we aanvullen met excursies en bezoek aan symposia. De minor bestrijkt alle onderwerpen van wind op zee, van het ontwerp van een windpark, het plaatsen, de installaties, zoals trafostations op zee, maar ook het aan land brengen van de stroom en het verdere transport. En natuurlijk het onderhoud en opereren van een windpark. De studenten krijgen hierdoor een helikopterblik over alle aspecten van offshore renewable energy. Dat is voor 90% wind en de rest gaat bijvoorbeeld over het opwekken van energie uit de oceanen, zoals getijde- en golfenergie.”


De studenten kunnen de kennis die ze opdoen gebruiken in hun latere beroepspraktijk om op managementniveau beslissingen te nemen die het gebruik van hernieuwbare energie nog rendabeler maken. En dat is niet alleen stroom produceren. Schermer: “Vandaag krijgen ze een gastles over het maken van waterstof op zee, die dan door oude gasleidingen getransporteerd wordt naar de zware industrie, zodat een economie die gebruikmaakt van 100 % duurzame energie weer een stap dichterbij komt.”

De minor is toegankelijk voor studenten uit verschillende disciplines: Maritiem Officier (Marof), Logistiek, Civiele Techniek en Engineering. Marof student Arnaud De Groote en student engineering Krijn van Vliet waarderen het complete beeld dat de minor geeft. Krijn: “Ik ben gaan nadenken over alle aspecten van duurzame energie.” Arnaud: “Deze markt staat nooit stil. Als je hoort dat ze een nieuwe techniek gebruiken is er al weer een andere ontwikkeld. Het mooie van de minor is dat wij ook meegaan in de innovatie, omdat de bedrijven ons de laatste ontwikkelingen presenteren.” Hij gaat ook zeker verder in deze sector en heeft al een stageplek gevonden bij een groot Belgisch offshore bedrijf. Arnaud is onder de indruk van de enorme dynamiek van deze sector: “Zodra er een windpark is gerealiseerd is het al weer verouderd.”


Een belangrijke opdracht in de minor is een realistische inschrijving die ze moeten maken op een windparkproject onder leiding van Boskalis. Paul Schermer: “De studenten moeten op een aanbesteding inschrijven en ze worden hierop, net alsof ze een bedrijf zijn, beoordeeld door Boskalis. Uiteindelijk zal ook de opdracht aan een van de groepen worden gegund.” Maar ook innovatie komt aan de orde, bijvoorbeeld in een project om oesterbanken te herstellen in een windpark op zee. Een andere groep werkt aan innovaties bij Van Oord in het project Borssele 5 - V.


De minor trekt studenten aan van buiten de HZ en ook uit het buitenland. Paul Schermer: “Offshore wind is een exportproduct. Over de hele wereld wordt aan windparken op zee gewerkt.”Voor meer informatie over Van Oord Borssele Wind Farm Site V zie hieronder