Hoezo vanzelfsprekend?!

Water komt uit de kraan, stroom uit het stopcontact en eten haal je bij de super… Het is vanzelfsprekend in de samenleving waarin we leven, corona of niet. Minder vanzelfsprekend, is dat we steeds horen en lezen over klimaatverandering en zeespiegelstijging. We ervaren daarvan al wel de eerste gevolgen: warme zomers, hoosbuien als nooit tevoren, droogte over langere tijd en onze woningen moeten massaal van het gas af . Maar de echte bedreiging klinkt in de tijd nog erg ver weg. Die is enorm van omvang; en juist omdat ze nog ver weg lijkt en te groot om te bevatten blijkt het lastig om er al concreet mee aan de slag te gaan. Zo niet in Zeeland..

Zeeland kiest ervoor vanzelfsprekend beschikbare energie, water en voedsel te waarborgen en dat vanuit een nieuw perspectief, een nieuwe manier van denken en doen. De maatschappelijke opgaven rondom klimaatverandering vormen de basis, de combinatie van onderzoek, onderwijs en samenwerking het middel. Deze sociaal innovatieve aanpak leidt tot nieuwe technieken, ondernemerskansen, samenwerkingsvormen en belangenafwegingen. Technisch kan al veel, maar kan het financieel uit, is het maatschappelijk acceptabel, juridisch toegestaan, ecologisch verantwoord en veilig? Zeeland gaat actief de transitie oppakken. Door de focus te leggen op drie elementen die als vanzelfsprekend bij Zeeland passen - water, energie en voeding – en coalities te smeden tussen alle niveaus van kennis, tussen sectoren, bedrijven, overheden, burgers, regio’s en landen. Met Vlaanderen en in het bijzonder met de universiteit van Gent zijn we al goed op weg.

Mocht er al een ‘Zeeuwse ziekte’ bestaan hebben, dan is ze nu overwonnen. Samenwerken is het nieuwe vanzelfsprekende, naast beschikbaarheid van water, energie, voedsel én… goed onderwijs.

Willem den Ouden is directeur van het Delta Platformy