Duurzame Technologische Innovatie op het Water

Over de zonneboot en verder

Aleid Cappenberg, editor HZ Discovery

Een zonneboot in de vaart brengen én houden vraagt heel wat handwerk en hoofdbrekens. Naast technische werkzaamheden aan de boot spelen ook zaken als logistiek (het regelen van vervoer van en naar wedstrijden), communicatie (website, contact leggen met geïnteresseerde studenten en bedrijven) en financiën een belangrijke rol. Om de benodigde expertise binnen te halen besloten de studenten Engineering hun blik te verbreden. Ze zochten contact met studenten uit diverse opleidingen, docenten, lectoraten en regionale bedrijven en brachten ze samen onder de noemer Duurzame Technologische Innovatie op het Water en dienden een voorstel voor de pitchronde van de Kwaliteitsafspraken in. Na goedkeuring was de geboorte van de DTIW-community een feit. Motto van dit door HZ-studenten opgerichte samenwerkingsverband is: ‘Kennis ontwikkelen & delen, kennis testen & delen’.

Uit de startblokken in coronatijd HZ Engineering-student Dylan Bardolf, reeds jaren actief binnen het solar boat team, is nauw betrokken bij geweest bij bovenstaande ontwikkelingen. Hij werkte het ingediende voorstel uit tijdens zijn minor Ondernemerschap door onder andere ondernemers te interviewen en een businessplan te schrijven. Corona gooit ook hier roet in het eten. Bedrijven zijn op dit moment terughoudender om medewerking te verlenen en ook de directe zichtbaarheid van het team binnen de HZ-wandelgangen, volgens Dylan een beproefde manier om medestudenten te enthousiasmeren, is compleet weggevallen.

Nieuwe initiatieven Desondanks valt er ook genoeg positiefs te melden en hebben diverse initiatieven een plek gevonden onder de DTIW-paraplu:

  • In samenwerking met het lectoraat BioBased Building worden plannen gesmeed voor de ontwikkeling een nieuwe ‘biobased -romp voor de zonneboot (de Sealander 3) én het opzetten van een living lab dat onderzoek zal gaan doen naar zaken als: constructie, stijfheid, sterkte, waterbestendigheid, hergebruik, ‘voetafdruk’ en productie;
  • Samen met het lectoraat Data Science wordt een autonoom voertuig op het water ontwikkeld, een zogenaamde sensordrone. Diverse partijen uit het bedrijfsleven hebben reeds interesse getoond in deze ontwikkeling;
  • In samenwerking met het lectoraat Delta Power wordt onderzoek uitgevoerd naar waterstof als brandstof om zo te komen tot een waterstofboot;

Zonneboot als basis De basis blijft uiteraard het HZ Solar Boat Project in de vorm van zonneboot Sealander 2. De harde kern van de groep studenten bestaat nog steeds uit Engineering-studenten, waarvan een stuk of tien al twee à drie jaar meelopen., Maar ook studenten van andere HZ-opleidingen en onderwijsinstellingen weten de weg naar de zonneboot steeds beter te vinden. Zo buigt een student Bedrijfskunde zich op dit moment over procesoptimalisatie en maakt een student van de Associate Degrees Academie (Roosendaal) deel uit van het team. In de pitchronde Kwaliteitsgelden 2020 – 2021 wist DTIW een opnieuw de hand te leggen op een deel van de financiële middelen. Financiële armslag die gebruikt wordt om de community verder uit te bouwen en misschien te komen tot de realisatie van Dylans’ ultieme toekomstdroom: “Hoe mooi zou het zijn wanneer we over vijf jaar ergens op de Kenniswerf een moderne loods hebben waarin we met verschillende teams werken aan boten en mooie innovaties?”

In contact komen met Dylan? Klik hier

Wat vooraf ging De geboorte van het zonnebootteam begon meer dan tien jaar geleden. Om op een bijzondere manier invulling te geven aan hun vrije studiepunten besloten studenten uit de opleiding Maritiem Officier in 2009 het HZ Solar Boat Project op te starten. Doelstelling van het project was het gebruik van duurzame energie, in dit geval zonne-energie, binnen de maritieme sector. De studenten ontwikkelden de Sealander 1, een zonneboot waarmee ze in diverse races uitkwamen tegen collega-onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland. Dit leidde tot mooie resultaten. Zo kwam team Engineering bij de Lago di Avigliana Solar Challenge (Italië, 2010) als beste uit de bus in de experimental klasse en nam de HZ onder andere deel aan de Monaco Solar & Electric Boat Challenge. In een later stadium namen studenten van de opleiding Engineering het stokje over.

Doop Sealander 2 Maandag 7 september jl. opende minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven officieel het hogeschooljaar van HZ University of Applied Sciences. Tijdens haar bezoek sprak ze met studenten, lectoren, docenten en bedrijven. Ook bracht ze een bezoek aan de PSD-loods, onderdeel van HZ, waar zij kennismaakte met diverse DTIW-projecten en de Sealander 2 doopte.

Terugkijken? Klik hier

Op de foto van links naar rechts: docent Engineering Ronald Eijlers, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven, Engieering-student Dylan Bardolf en voorzitter van College van Bestuur HZ John Dane.