Afvalwater als grondstof

Het promotieonderzoek van Maria van Schaik

Paul Vader, redacteur HZ Discovery

Toen Maria van Schaik aan het eind van de middelbare school in haar geboortestreek Transsylvanië (Roemenië) een voorlichting van de HZ bijwoonde en daar de foto’s zag van de zee, de Zeeuwse dijken en waterwerken, wist ze zeker dat ze in Vlissingen wilde gaan studeren. “Ik moest naar de zee. Ik kende slechts de Zwarte Zee van een enkel bezoek. Ik vergat alleen dat ik mijn ouders nog moest vragen of het goed was.” Gelukkig was dat het geval.

Maria heeft in haar opleiding driemaal keuzes gemaakt die niet de gemakkelijkste waren. Na haar studie Aquatische Ecotechnologie in het verre Nederland deed ze in Leeuwarden een master watertechnologie, een nieuw en technisch vak dat slechts terzijde was behandeld in de bachelor. En nu werkt ze aan haar dissertatie over watertechnologie bij de gelijknamige onderzoeksgroep. “Ik vind het leuk om te blijven leren,” zegt ze hierover in vrijwel accentloos Nederlands.

Haar promotieonderzoek gaat over het terugwinnen van nuttige grondstoffen uit afvalwater, zoals nutriënten (stikstof en fosfor), energie en water. Vanwege de evidente milieuvoordelen zijn er op dit gebied veel technieken en processen ontwikkeld. Maria ontwikkelt mathematische modellen die de keuze voor een bepaalde techniek in een specifieke situatie mogelijk maakt. Daarbij kijkt ze niet alleen naar de efficiëntie van specifieke technieken om water te zuiveren en stoffen terug te winnen, maar ook naar energie- en chemicaliënverbruik, economische en zelfs sociale aspecten. “Het wordt daardoor heel ingewikkeld, maar mijn werk is om het met de modellen te versimpelen.” Ze doet zelf geen metingen aan installaties, maar haalt haar data uit de literatuur of bij de partners van het Interregproject NEREUS, dat haar onderzoek financiert. Ze hoopt volgend jaar te promoveren.

De vraag hoe haar toekomst eruitziet vindt ze moeilijk te beantwoorden. “De keuze is waarschijnlijk tussen het onderwijs of het bedrijfsleven, maar het liefst zou ik beide combineren.” Voorlopig zit ze naar eigen zeggen goed in Zeeland. “Ik heb ongelooflijk veel geluk gehad dat ik op deze mooie promotieplaats terecht ben gekomen.”

Klik hier voor de Nereus website