"Ik wil innovaties naar Zeeland halen om de logistiek te vernieuwen”

Interview met lector Thierry Verduijn

Paul Vader, redacteur HZ Discovery

De nieuwe onderzoeksgroep Supply Chain Innovation is twee jaar na de start flink op stoom geraakt. Lector Thierry Verduijn heeft een enthousiaste groep docent-onderzoekers om zich heen verzameld en contact gelegd met een groot aantal HZ-opleidingen, onderzoeksgroepen en natuurlijk partners in de logistieke sector. Eigenlijk had dit gesprek na zijn inaugurele rede zullen plaatsvinden, maar zoals zo veel in dit bizarre jaar 2020 ging ook die niet door. Hij vindt dat we het “lectoraatspraatje” maar moeten vergeten: “Ik houd wel een update bij een eventuele verlenging van het lectoraat over een jaar of twee.” Dit interview grijpt hij aan om zijn onderzoeksplannen te delen met de buitenwereld.

Wat zou de kernboodschap van jouw lectoraatsrede zijn geweest? “Veel belangrijke innovaties in de logistiek vinden niet plaats in Zeeland, maar daarbuiten. Er zijn weinig Zeeuwse logistieke bedrijven die uit zichzelf daarbij aangesloten zijn. Ik zie mijn lectoraat als een middel om die innovaties naar Zeeland te halen en de sector daarmee te vernieuwen en te verbeteren.”

Thierry Verduijn woont in Den Haag en verdeelt zijn tijd tussen de HZ en de Hogeschool van Amsterdam, waar hij hoofddocent logistiek is. Na de vraag wat hij met Zeeland heeft blijft het een zeldzaam moment stil: “Behalve dat ik ooit een vriendinnetje had dat uit Tholen kwam, had ik niet veel met Zeeland. Maar nu ik hier ben aangesteld is het Zeeland voor en Zeeland na. Ik kom niet tweemaal per week uit Den Haag hiernaartoe om alleen mijn uren te draaien. Ik ga nu vol voor de agenda.” Die agenda is behoorlijk ambitieus en wordt mede bepaald in het samenwerkingsverband Zeeland Connect , het innovatienetwerk van overheid, kennisinstellingen en private partijen voor de logistiek.

Vier onderzoeksthema’s In Zeeland Connect zijn vier zogenoemde innovatielijnen gedefinieerd, die daarmee ook de onderzoeksthema’s van het lectoraat bepalen. Het eerste thema gaat over het bundelen van logistieke stromen en het samenwerken van bedrijven om het vervoer naar het achterland efficiënter te maken. “Bedrijven weten wel dat ze betere dienstregelingen hebben als ze samenwerken met hun concurrenten, maar de uitvoering blijkt heel lastig. We laten hier vooral studenten doorrekeningen maken, waardoor de samenwerking geleidelijk begint te ontstaan.” De tweede onderzoekslijn handelt over zero-emissielogistiek. “Wij ontwikkelen een rekenmodel dat vervoerders helpt met de beslissing over te stappen op elektrisch aangedreven voertuigen. Ook kijken we samen met de provincie Zeeland naar de oplaadbehoefte van de logistiek en de benodigde laad-infrastructuur.” De derde innovatie is die van digitalisering en robotisering. “Het automatiseren van logistieke processen is een tendens die in de hele wereld te zien is. Voor Zeeland is het echt nodig, omdat bedrijven verwachten niet te groeien wegens gebrek aan logistiek personeel.”

Autonoom transport als paradepaard “De eerste drie thema’s zijn onvermijdelijk als je mee wilt blijven doen in de logistiek. Daar ontkom je niet aan. Maar als onderzoeksgroep moeten we ook een onderwerp hebben waarin we voorop lopen. Dat is autonoom transport geworden. We hebben samen met een twee fabrikanten van trucks een living lab opgezet bij Kloosterboer, waarin autonome voertuigen komen te rijden te midden van ander verkeer. Dat is wezenlijk anders dan nu gebeurt in de Rotterdamse haven. Daar rijden trucks op afgesloten terreinen die centraal worden aangestuurd. Inmiddels werken we ook in een Europees project aan tele-operated driving, rijden met de bestuurder op afstand.”

Veel bereikt Thierry Verduijn is trots op zijn team met jonge, beginnende docent-onderzoekers. “We hebben in twee jaar al veel bereikt. De projecten die we hebben gedefinieerd in Zeeland Connect hebben meer samenhang en zijn vernieuwender dan toen ik hier begon. Het is echt heel leuk. Er zit veel energie in het team.” Ook ziet hij potentie om meer met verschillende opleidingen en onderzoeksgroepen samen te werken. “Ik zie vooral rond het thema autonoom transport mogelijkheden tot samenwerking met opleidingen ict, technische bedrijfskunde, ‘gewone’ bedrijfskunde, engineering, en natuurlijk logistiek.”

Meer weten over het lectoraat? Klik hier

Thierry Verduijn