Afbreekbaar plastic uit visschubben

Ofwel de relatie tussen duurzame kleding en aquacultuur

Paul Vader, redacteur Discovery

In haar afstudeerstage voor de bachelor Watermanagement ontwikkelde Yoni Mol een manier om bioplastic te maken uit reststromen van visserij en aquacultuur. Wat oorspronkelijk bedoeld was als een onderdeel van afbreekbare, dus duurzame kleding heeft nu zo veel meer potentie dat Yoni er in de toekomst een bedrijf mee wil beginnen. We spraken met deze gedreven studente, die in het ouderlijk huis in Groningen haar afstudeerpresentatie voorbereidt. Honours programma Omdat Yoni naar eigen zeggen zo veel mogelijk uit haar studie wilde halen deed ze vanaf het tweede studiejaar mee aan het honours-programma van de HZ. Samen met twee andere studenten stortte ze zich op de kledingindustrie, die volgens haar na de oliesector de meest vervuilende industrie is. “Door middel van een documentaireserie wilden we bewustzijn creëren over de oplossingen. We spraken met interessante mensen over duurzame mode in Amsterdam, Londen en New York. We maakten drie afleveringen van elk een uur, waarin we laten zien wat duurzame mode is en hoe toekomst er mogelijk uitziet.” Yoni maakte de documentaires grotendeels zelf, van het begin tot en met de eindmontage.

Duurzame mode en aquacultuur De kennismaking met de kledingindustrie beviel zo goed dat ze besloot dat haar afstudeeronderwerp ook over duurzame mode moest gaan. Als student Watermanagement lag het voor de hand om naar de aquacultuur te kijken als leverancier voor de grondstoffen van biomaterialen, in de vorm van vezels, pigmenten en bindmiddelen. Zo maakte ze een koppeling die niet voor de hand lijkt te liggen, maar bij nader inzien heel logisch is. “Geïntegreerde multitrofe aquacultuur , waarin verschillende plant- en diersoorten samen worden gekweekt en waarbij het afval van de ene voedsel voor de andere groep levert, is een duurzame kweekmethode, maar levert nog steeds restproducten op. Datzelfde geldt voor de visserij, bijvoorbeeld in de vorm van schubben en vishuiden.” Yoni ontwikkelde een protocol om schubben om te zetten in bioplastic. “In de schubben zit collageen, dat gebruikt kan worden als vezel. Samen met vijf andere ingrediënten heb ik daar een bioplastic van gemaakt.”


Het Project Puur Natuur: 100% Biobased is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info

Toekomstplannen Wat die andere ingrediënten zijn houdt Yoni nog even voor zich, want ze heeft plannen een eigen onderneming te starten. In de nabije toekomst wil ze nog meer onderzoek doen naar de kwaliteit van het plastic. Samen met haar stagegeleidster en lector Marine Biobased Specialities Dorien Derksen vraagt ze een tweejarige subsidie aan om de eigenschappen van het bioplastic te testen die ze nog niet heeft onderzocht, zoals afbreekbaarheid, flexibiliteit en treksterkte. “Daarna is het plan om met mijn zusje een onderneming te beginnen in duurzame kleding.” Voor een gemiddelde student houden de toekomstplannen hier ongeveer op, zo niet voor Yoni, die de ambitie heeft om verschillende ondernemingen te beginnen. “Uit het onderzoek heb ik meer ideeën gekregen om aquacultuur te gebruiken voor productontwikkeling. Daar zou ik dan graag mee aan de slag gaan.”