Heeft u vragen of suggesties?
Neem contact op met de redactie via ssb@hz.nl

HZ Discovery - editie zomer 2019

Copyright © 2019 HZ University of Applied Sciences
Redactie: Arjen Bouwmeester, Evy van der Wees, Kees Bal, Paul Vader, Pieter-Bart Visscher, Vicky Joziasse

Beeld: HZ Audiovisuele Dienst - Claudia de Wit, Roel Gelderland
Vormgeving: HZ Smart Services Boulevard - Vicky Joziasse

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van druk, online publicatie of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.