Lector Klaas Timmermans:

"Publiceer!"

"Er wordt steeds meer onderzoek gedaan bij hogescholen."

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan bij hogescholen. Als onderzoeker vind ik dat een goede zaak. Onderzoek kan wel op gespannen voet staan met het geven van onderwijs. Uit eigen ervaring weet ik dat onderwijs dwingender kan zijn dan het doen van eigen onderzoek. Je laat een groep studenten toch niet zonder aandacht…


Bij het doen van onderzoek hoort publiceren. Onderzoekers staan immers op elkaars schouders door middel van peer-reviewed publicaties. Hierbij beoordelen collega-wetenschappers –anoniem- manuscripten, komen met suggesties voor verbeteringen en na acceptatie van een manuscript is de informatie voor iedereen beschikbaar. Collega’s kunnen kennis nemen van de nieuwste resultaten en er verder mee gaan.

Publiceren heeft het bijkomend voordeel dat de auteur ‘gedwongen’ wordt het onderzoek tot in de kleinste details op te schrijven door onderzoeksvragen, hypotheses en conclusies nauwgezet te formuleren. De ervaring is dat met het beschrijven van het onderzoek de zwakke en sterke punten direct en vaak genadeloos naar voren komen. Vandaar mijn advies aan studenten, promovendi en post-doc’s: begin vroegtijdig een publicatie voor te bereiden, dan zijn aanvullingen en verbeteringen mogelijk. Zo kan uiteindelijk een waardevolle publicatie gemaakt worden waar anderen van profiteren.


Sterk toegepast werk leent zich soms minder voor publicatie. Maar er zijn ook tijdschriften die zich specifiek op toegepast onderzoek richten, in mijn vakgebied bijvoorbeeld Journal of Applied Phycology, of meer op methodes, Limnology and Oceanography Methods. Aan de andere kant ken ik ook verschillende publicaties in toptijdschriften als Nature en Science over toegepast werk. Bedenk wel: ik vind een discussie over fundamenteel of toegepast onderzoek eigenlijk onzin. Je heb alleen slecht en goed onderzoek, en goed onderzoek kan altijd ergens worden gepubliceerd, bij voorkeur in een peer-reviewed tijdschrift.


Op universiteiten en onderzoekinstituten is publiceren algemeen aanvaard, sterker nog, er wordt op basis van publicaties ‘afgerekend’. Niet alleen op aantallen publicaties, maar ook de invloed die een publicatie heeft, bijvoorbeeld: hoe vaak wordt ze geciteerd.

Nu er op hogescholen meer onderzoek gedaan wordt, is het niet meer dan logisch dat er ook meer gepubliceerd wordt. Het is mijn indruk dat dit nog geen automatisme is. Als lector bij de HZ en onderzoeker bij het NIOZ zie ik daar een schone taak: onderzoekers bij de HZ meer publicaties laten schrijven. Daar moet dan dus ook tijd én erkenning voor komen. Met het schrijven van publicaties zal automatisch het onderzoek naar een hoger niveau worden getild, en verdwijnen kostbare onderzoeksresultaten niet met een rapport in een diepe la.


Doen dus, hbo-onderzoeker!