De studentonderzoeker

Alyssa Dijkstra is 22 jaar oud en net afgestudeerd aan de HZ-opleiding Sportkunde.

Ze is supersportief en voetbalt op hoog niveau. Ze rijdt driemaal per week van Middelburg naar Ridderkerk om te trainen. Voor haar afstudeerscriptie deed ze onderzoek naar de gezondheid van bewoners uit de wijk Dauwendaele in Middelburg.

Nulmeting

“Het was de bedoeling dat ik een nulmeting zou doen. In kaart brengen hoe gezond de bewoners van Dauwendaele zijn, zodat de gemeente Middelburg inzicht kreeg en acties in gang kon zetten om inwoners gezonder te laten leven. Maar toen ik begon met het onderzoek bleek dat de gemeente Middelburg al een aantal interventies uitgezet had. Dat de Gemeente interventies uitzet, is heel goed, alleen was mijn nulmeting niet meer een échte nulmeting. Daar baalde ik wel een beetje van. Toch ben ik gestart met het onderzoek en het bleek dat de resultaten toch heel waardevol voor de gemeente zijn.”

Achterstandswijk

“Ik heb de uitkomsten van mijn onderzoek ook gepresenteerd aan de bewoners van Dauwendaele. En daar kwamen negatieve reacties op. De bewoners dachten dat ze negatief werden afgeschilderd, als een achterstandswijk, maar dat was totaal niet de bedoeling. Ik vond het moeilijk daarmee om te gaan. Mijn onderzoek was bedoeld om de huidige stand van zaken in kaart te brengen. Ik verwacht dat de gezondheidssituatie in andere wijken net zo zal zijn als in Dauwendaele. Omdat Dauwendaele is uitgekozen als pilot, zijn we daar begonnen. Ik voelde me wel een beetje aangevallen. Gelukkig was ik samen met mijn stagebegeleider, Mathilde Matthijssen, en samen hebben we goed antwoord kunnen geven. Ik was blij dat ze er was om me te ondersteunen. Je wilt eigenlijk de wijk helpen, maar dat wordt anders opgevat door de bewoners zelf. Dat is jammer. De gemeente daarentegen was er erg tevreden mee, het gaf hun meer inzicht in de cijfers en input om verder te kunnen.”

Bewegen, overgewicht en stress

“Er liggen op drie aspecten veel kansen voor de gemeente om actie te ondernemen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar bewegen, dan voldoet een groot deel van de inwoners niet aan de Nederlandse vorm zoals die gesteld is. En ongeveer dertig procent van de inwoners heeft last van overgewicht. Ook bij stress en ontspanning scoorden de Dauwendaelers laag. Dat vind ik schokkend. Genoeg kansen voor de gemeente om acties op te zetten zodat inwoners gezonder kunnen leven.”

Beweegpad en promotie

“De gemeente kan bijvoorbeeld een beweegpad aantrekkelijk maken. Er is nu een pad, de blauwgroene route, maar die is niet goed zichtbaar. Als je die route meer zichtbaar en aantrekkelijker maakt, dan gaan meer mensen er gebruik van maken. Je kan mensen stimuleren door bepaalde afbeeldingen van oefeningen op te hangen, zoals kniebuigingen of oefeningen met behulp van een bankje. Vaak komen mensen daar zelf niet op, terwijl het heel eenvoudige oefeningen zijn die iedereen uit kan voeren. Er liggen ook kansen voor de gemeente op het gebied van voeding. Niet iedereen is zich ervan bewust dat gezonde voeding niet per se duur hoeft te zijn. Er is al een initiatief waarbij allerlei groentes gekweekt worden op een groot stuk grond die voor een lage prijs verkocht worden, maar niet iedereen weet daarvan. Meer promotie draagt bij aan meer bekendheid.”

Sportconsulent

“Mijn stage zit er op. Ik heb superveel geleerd bij het lectoraat, vooral op het gebied van onderzoek. Nu zoek ik een baan. De gemeente heeft mijn nummer; ze mogen me altijd bellen. Ik vind het fijn om iets voor andere mensen te betekenen. Het vak sportconsulent sprak me erg aan tijdens mijn studie. In een functie als sportconsulent zoek je naar een passend beweegaanbod voor mensen die dat niet kunnen. Daar zou ik me graag voor inzetten.”