Heeft u vragen of suggesties? Neem contact op met de redactie via nexus@hz.nl

HZ Discovery - editie zomer 2020

Copyright © 2019 HZ University of Applied Sciences

Redactie: Paul Vader, Kees Bal, Pieter-Bart Visscher, Aleid Cappenberg

Beeld: HZ Audiovisuele Dienst - Claudia de Wit, Roel Gelderland

Vormgeving: Aleid Cappenberg

Vertaling: HZ Translations - Hannah Ferguson

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van druk, online publicatie of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.