What’s in a game

Ben je klaar voor de wereld?

Toen ze besefte dat er nog veel te winnen is bij realiseren van een effectieve professionele interactie tussen studenten in haar opleiding, kwam onderzoekster en opleidingscoördinator Giuliana Scuderi met een innovatief idee. Ze vroeg zich af of het mogelijk zou zijn om de mondiale competenties van studenten te verbeteren, zoals communicatie en het perspectiefinname, door middel van een reeks leuke, interactieve scenario's die als een spel worden gespeeld en gescoord. Ze verzamelde een team van enthousiaste collega's en studenten en maakte een R&D-projectplan, waarbij onderzoek, ontwerp en uitvoering centraal stonden. De Hogeschoolraad erkende ook het potentieel en kende een deel van het HZ-budget voor innovatie toe aan haar team, dat ook ICT- en onderwijsspecialisten omvat. HZ Discovery sprak met Giuliana en twee van de studenten in het team: Paula Janeka en Max Foy. De afgelopen maanden zijn gebruikt voor onderzoek (met behulp van deskresearch en focusgroepen) naar de gewenste competenties, ontwikkeling van de scenario's/spelhoofdstukken en leerdoelen, en inrichting van de ICT-omgeving (genaamd 'Culture up' in Moodle ). "Het spannendste deel staat op het punt te beginnen, wat natuurlijk inhoudt dat de studenten het spel spelen en dat de studieprogramma's het leren van de student in hun curricula verbinden." Het spel bestaat uit een 'programma' van 20 weken dat over een semester kan worden verdeeld, bijvoorbeeld gekoppeld aan HZ-Personality. De volledige pilot start in september voor Civiele Techniek en Watermanagement.

Wat in de graphics in dit HZ Discovery artikel wordt getoond is slechts het topje van de ijsberg. Giuliana liet ons tijdens het interview veel content zien: verschillende niveaus, verschillende spelontwerpen (o.a. 'Investigation', 'Case study' en 'Role play'), allerlei tekenfilm-achtige klikbare foto's, video's, scorebladen... Heel indrukwekkend. "Het was veel werk, maar we hebben echt genoten van de creatieve dimensie ervan," aldus Max. "En het testen van de nieuwe spelhoofdstukken van een ander subteam was altijd leuk," voegt Paula eraan toe. Maar het is niet alleen maar lol waarnaar gestreefd wordt. "Dat deel is belangrijk om de motivatie van elke student te verzekeren, maar ons doel is echt dat de studenten leren hoe ze het beste omgaan met internationale omgevingen. Daarom zullen we zorgvuldig de effecten meten en bestuderen tijdens de implementatie en de uitrol, met behulp van enquêtes, observatie en de resultaten van het spel." Giuliana gaf aan dat ze voor optimale onderwijsresultaten gebruikmaken van een hybride aanpak: het online-gedeelte wordt ook aangevuld met een echte off-line-community. "Als iemand meer wil weten en zien, of eventueel wil deelnemen, voel je vrij om contact met ons op te nemen!”