Vragen of suggesties? Mail naar: eugene.de.kok@hz.nl


HZ Discovery - editie zomer 2021

Copyright © 2021 HZ University of Applied Sciences

Redactie: Paul Vader, Kees Bal, Pieter-Bart Visscher en Eugène de Kok

Beeld: HZ Audiovisuele Dienst - Claudia de Wit, Roel Gelderland

Vormgeving: Eugène de Kok

Vertaling: HZ Translations - Hannah Ferguson

Wil je deze uitgave niet meer ontvangen? Stuur een mail naar: nexus@hz.nl.

De HZ is het kennisinstituut in de Zuidwestelijke Delta. Meer weten? Kijk op www.hz.nl/onderzoek