Onderzoeksnieuws

Wat is er allemaal gebeurd op het gebied van onderzoek?

Werken met Waterlandschappen

Een coalitie van onderzoeksinstellingen, bedrijven en organisaties is begonnen met ‘Werken met waterlandschappen’. HZ University of Applied Sciences is één van de deelnemers. In het vierjarige project wordt natuurinclusieve inrichting van grote wateren gekoppeld aan economische verdienmodellen voor recreatie, landgebruik en waterbouw. Een van de proeftuinen is het herstel van de intergetijdegebieden in de Zuidwestelijke Delta. De deelnemers denken dat het centraal stellen van economisch (mede)gebruik in plaats van publieke taken als waterberging bijdraagt aan het draagvlak.

Opening KAAP

KAAP is een plek waar bedrijven in samenwerking met het onderwijs en overheid innovatieve producten kunnen ontwikkelen, testen en demonstreren. De loods op ‘de kaap’ van de Kenniswerf in Vlissingen is onlangs geopend. HZ University of Applied Sciences is één van de zogenoemde koplopers in KAAP. Het project Airtub, waarin de opleiding engineering onderzoekt of je windmolens op zee kunt inspecteren en onderhouden met een drone, heeft onderdak gevonden in de loods. Daarnaast hebben enkele innovatieve bedrijven ruimte gehuurd.

Samenwerking HZ en Ter Weel

Zorggroep Ter Weel en HZ University of Applied Sciences hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst gesloten. John Dane van de HZ en Coby Traas van Ter Weel ondertekenden het document tijdens een kleine , hybride bijeenkomst. De partijen werken al jaren samen op het gebied van stages van studenten en onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, zoals het tegengaan van voedselverspilling, inzetten van muziek bij demente ouderen en (digitale) dagbesteding.

Jeugdmonitor Zeeland

Kleine kinderen raken vaker van streek dan een paar jaar geleden. Dat zeggen onderzoekers van HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving naar aanleiding van de laatste editie van de Jeugdmonitor Zeeland.

Het onderzoek vindt om de vier jaar plaats. De onderzoekers zien nu duidelijke verschillen met 2017. Het sneller van streek zijn kan zeker te maken hebben met corona, denkt het kenniscentrum. Tot de tweede lockdown merkten ouders niet zoveel effecten, maar de invloed van die tweede keer kan groot zijn geweest. Zo mochten kleine kinderen niet naar opa en oma toe en slechts af en toe spelen met een vriendje of vriendinnetje.

KCZS wil na de zomer dieper ingaan op de effecten van corona op Zeeuwse kinderen.

In de Jeugdmonitor Zeeland kijken onderzoekers naar hoe het met kinderen en jongeren en hun ouders in Zeeland gaat. Dit was de eerste publicatie van het kenniscentrum onder de vlag van de HZ.

Voorheen heette het centrum ZB Planbureau. HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving doet onderzoek naar sociaal-maatschappelijke en desgewenst economische kwesties in Zeeland.

Lees de publicatie van KCZS hier.

Plastic van zeewier

Een aantal chemiestudenten van HZ University of Applied Sciences heeft onder begeleiding van Dockwize producten van zeewier ontwikkeld. Ze deden dat tijdens hun onderzoeksminor. HZ en Dockwize trekken hierin samen op. Tijdens de workshops van Dockwize dachten de studenten ook na over ondernemersvragen zoals ‘Welk probleem los ik op in de markt?’ en ‘Wie is mijn doelgroep?’

Lidija Pakalnickaite ontwikkelde een shampooblok op basis van zeewier. “Ik heb diepgaand onderzoek gedaan naar de wensen in de markt. Hierop heb ik mijn productstrategie gebaseerd”, zegt de studente. Ze kwam erachter dat shampoo vaak giftige stoffen bevat en dat shampooflessen kunnen lekken tijdens het reizen. “Het shampooblok is een oplossing.” Zeewier is een ideaal ingrediënt voor shampoo. “Ik vond significante concentraties Omega-3 vetzuren, die de gezondheid van de huid verbeteren. Ik heb deze gecombineerd met andere plantaardige stoffen. Daardoor heb ik nu shampoo in een vaste vorm. Het verbetert de huid in plaats van dat het vergiftigt.” Lydia Sloof ontwikkelde ook een verzorgingsproduct. Zij ontwikkelde een bruistablet waarvan je stukjes kunt afbreken. Ook hiervoor bleek zeewier geschikt. “Het bevat ook veel antioxidanten, die goed zijn tegen veroudering. Bovendien is het door het zeewier een duurzaam product, omdat het een lokale bron is. In andere wellnessproducten zit vaak palmolie.” Elizaveta Samoylova deed iets anders en ontwikkelde plastic van zeewier. “Het grote voordeel is dat het biologisch afbreekbaar is. Dit breekt binnen tien minuten volledig af in zeewater. Eigenlijk wil je dat het in het water direct afbreekt. Ik moet nog verder research doen om te kijken of het geschikt is voor de grote verpakkingsmarkt.” Watermanagementstudent Patrick van Zweden onderzocht de zeewiermarkt. “Je ziet dat er nog veel onzekerheden in het proces van groei tot productie zitten. Zeewier is een natuurproduct onderhevig aan allerlei factoren. Het soort zeewier en de verwerkingstechnieken zijn ook nog niet uitgewerkt. Het is wel gaaf om te zien wat er nu al van kan worden gemaakt."