Portret Martijn Leenknecht

De praktijk dienen en bubbels doorbreken

Kees Bal, redacteur HZ Discovery

In 2015 kwam een mooie kans op het pad van Martijn Leenknecht om namens de HZ bij het vers opgerichte Roosevelt Center for Excellence in Education (RCEE) aan een promotie te beginnen. Dat betrof de studie van (de)motiverende docentbenaderingen in het hoger onderwijs die hij in 2021 succesvol afgerond heeft.

Martijn wordt enthousiast van het doen van onderzoek. “Ik vertrek daarbij altijd vanuit de vraagstukken uit mijn werk en geef dan de activiteiten zo vorm dat niet alleen de HZ en de opleidingen er baat bij hebben, maar dat er ook context-overstijgend geleerd wordt. Een publicatie in een onderwijskundig magazine is daarbij een zeer welkome nevenopbrengst."

In zijn visie hoort onderzoek praktijkgericht te zijn, omdat de aanleiding uit het werk komt en de inzichten toepasbaar moeten zijn. "Onderzoek is een middel voor praktijkverbetering en geen doel op zich.” Hij vindt het daarbij belangrijk het vraagstuk en de methode te verbinden met bestaande kennis en na afronding de resultaten weer te verknopen met andere kennis. Enige mate van generaliseerbaarheid en navolgbaarheid van het onderzoek zijn heel belangrijk. "Doe je dat niet, dan is de kans groot dat je in je eigen bubbel blijft zitten. Juist door publicatie (redactie: en/of gedegen peer review) word je geconfronteerd met andere zienswijzen en leer je van anderen waardoor de inzichten altijd robuuster worden", spreekt Martijn uit eigen ervaring.

Platform

Bovenstaande methode past Martijn op veel plekken binnen en buiten de HZ toe. Bijvoorbeeld in de coaching van het programmatisch toetsen bij HBO-V en Sportkunde. Misschien het mooiste voorbeeld is het mede door hem gestarte Platform Leren van Toetsen. Eén onderdeel daarvan (naast het organiseren van symposia en het delen van kennis) is het verzamelen van relevante vraagstukken door professionals uit de onderwijspraktijk die vervolgens door masterstudenten onderwijswetenschappen als scriptie-onderwerp onderzocht worden. De resultaten van dergelijk gedegen praktijkgericht onderzoek helpen de opleidingen direct en vinden tegenwoordig vaker wel dan niet ook de weg naar publicaties in internationale tijdschriften.

Martijn is reeds sinds 2011 als onderwijskundige werkzaam bij de dienst Onderwijs, Onderzoek & Kwaliteit (DOOK). De weg daarheen verliep anders dan hij vooraf had bedacht. Op de voorlichtingsdag van Universiteit Utrecht was zijn eerste keuze namelijk muziekwetenschappen (geïnspireerd door zijn hobby bij fanfare Excelsior uit Terhole). Echter, een tweede keuze was verplicht, en bij het bekijken van de opties viel zijn oog op onderwijskunde. Hij had toen nog geen idee dat je daar je vak van kon maken, maar was als dyslecticus wel al een leven lang geïnteresseerd in hoe mensen leren. Dit beviel en hij haalde vervolgens zijn master Onderwijskunde in Utrecht (met focus op feedback) en deed aansluitend een onderzoeksmaster in Leiden. Een afstudeerbegeleider aldaar had een lijntje met de HZ en de rest is geschiedenis zeggen ze.