'Je wist telkens pas op het laatste moment waar je aan toe was'

Vana Tsimopoulou is projectleider van Polder2C's

Eugène de Kok, redacteur HZ Discovery

De coronacrisis maakte het niet makkelijk voor de dertien internationale partners van het Polder2C's-project. Vana Tsimopoulou van het HZ-lectoraat Building with Nature kijkt echter met een goed gevoel terug op het eerste jaar van dit bijzondere project.

'Je wist telkens pas op het laatste moment waar je aan toe was'

Vana Tsimopoulou van Polder 2C's

De coronacrisis maakte het niet makkelijk voor de dertien internationale partners van het Polder2C's-project. Vana Tsimopoulou van het HZ-lectoraat Building with Nature kijkt echter met een goed gevoel terug op het eerste jaar van dit bijzondere project.

In de veelbesproken Hedwige-Prosperpolder op de grens van Zeeuws-Vlaanderen en België doen Vana en haar collega’s uit Nederland, België, Engeland en Frankrijk onderzoek naar de veiligheid van onze dijken. Dit doen ze op strategisch, tactisch en operationeel niveau. In de polder, die over een paar jaar in het kader van natuurcompensatie weer onder water wordt gezet, kunnen onderzoekers waterkeringen en crisisplannen in de praktijk testen. Ze brengen bijvoorbeeld schade aan dijken toe om de gevolgen te onderzoeken en na te gaan hoe je deze snel en goed kunt herstellen.

Vana, je bent projectleider van dit omvangrijke project. Hoe kijk je terug op het eerste jaar?

"Goed! Er zijn veel experimenten gedaan, maar minder dan we van plan waren. Er waren echter momenten dat er van alles gebeurde. De onderzoekers hebben enorm veel zin om komende winter opnieuw aan de slag te gaan. Dan zijn we nog meer van plan."

Kun je een hoogtepunt uit het eerste jaar noemen?

"Ik heb veel complimenten ontvangen voor de Winterschool. Daarin hebben we studenten kennis laten maken met allerlei facetten van overstromingsgevaar en dijkbescherming. De studenten en gastsprekers waren tevreden, hoewel het grootste deel van de activiteiten online was. Ik had graag meer met en voor studenten willen doen, maar ook dat was moeilijk vanwege corona. Je wist continu pas op het laatste moment waaraan je toe was."

Hoe reageert de omgeving op het project in de Hedwige-Prosperpolder, het gebied waarover de laatste jaren ontzettend veel was te doen?

"Ik ben een paar keer naar het café in de buurt geweest. Als ik daar vertelde wat wij doen, zijn ze over het algemeen belangstellend. Sommige mensen zijn sceptisch, maar de meesten vinden het goed dat we deze experimenten uitvoeren."

Zijn er al resultaten te melden?

"Er is nog niets concreet na één winter, maar we zien wel dat overstromingstesten uitwijzen dat er in dijkdelen waar dieren hebben gegraven veel sneller schade ontstaat. Dat gaat razendsnel bij een overstroming. We hebben ook proeven gedaan om dit te herstellen. Daar gaan we zeker mee verder. We zijn sowieso druk geweest met het kijken naar het herstel van schade, bijvoorbeeld door middel van zakken met stenen. Ook dat gaan we verder onderzoeken. Het is nog te vroeg voor conclusies. Dat kan nog jaren duren bij een groot project met enorme bergen data."

Kun je nog eens uitleggen waarom dit zo’n bijzonder project is?

"Omdat er al een nieuwe dijk in het gebied ligt, kunnen we op een veilige manier overstromingsscenario’s testen. Daardoor blijft het niet alleen bij theorie. Je doet hier dingen die in een gewone polder niet mogelijk zijn. Dat maakt veel onderzoekers enthousiast. De grootste winst tot nu toe is dat we goed samenwerken, zelfs onder deze moeilijke omstandigheden. We hebben waardevolle relaties opgebouwd waarvan we volgend jaar zullen profiteren."

Het werk ligt vanwege het broedseizoen stil in de zomer. Wat doe je dan?

"Deze maanden gebruiken we vooral om data te analyseren, het gebied te inspecteren en voorbereidingen te treffen voor het winterseizoen. Daarvoor mogen we wel in het gebied komen. Volgend jaar hoop ik meer studenten bij het project te betrekken. We maken daarvoor nu een agenda met onderzoeksvragen en deelonderzoeken. We gaan zeker aan de slag met de activiteiten van dieren en hoe je de door hen veroorzaakte schade kunt herstellen. Ook willen we proberen om de gaten en holen met nieuwe technieken op te meten en inspecteren. Daarnaast komt er een rampenoefening. Dan kijken we naar de reacties van mensen in een crisissituatie. Ook dat kunnen we nu in de praktijk doen. Dat is een unieke kans voor studenten om een bijdrage aan te leveren en om mee te maken."

Polder2C’s ontvangt een bijdrage van 3,9 miljoen euro uit het Europese Interreg 2 Zeeën programma 2014-2020, mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het totale budget bedraagt 6,5 miljoen euro. Interreg 2 Zeeën is bedoeld om de klimaatadaptatie in het kustgebied langs het kanaal en de Noordzee te vergroten.