2019 - 2020

HZ Smart Services Boulevard blikt terug en vooruit


2019 verbouwen met de winkel open


2019 was een veelbewogen jaar. Volop dynamiek bij in- en externe partijen en met meerdere personeelswisselingen in het team. De kanteling van HZ vroeg, en vraagt, om een heroriëntatie van onze werkzaamheden. Wat past ons (nog steeds) en waarvan nemen we afscheid? Dit resulteerde in een periode van "verbouwen met de winkel open". Een periode die nog niet is afgerond maar waarbinnen desondanks vele successen zijn geboekt.


Ik kijk dan ook met gepaste trots terug op dit jaar en dank mijn oud SSB-collega's Vicky Joziasse, Mariska Polderman-Karreman, Frederike Obdeijn-Haers en Annelies Koomans van den Dries voor hun inzet en waardevolle bijdrage aan de resultaten die wij hieronder met jullie delen.


Pieter-Bart Visscher

2020 matches maak je samen


Wat brengen wij jullie in 2020? Het maken van mooie matches tussen binnen- en buitenwereld blijft onze kerntaak. Daarmee leveren we een waardevolle bijdrage aan de invulling van het SPOO, verstevigen we de banden tussen HZ en het werkveld en bieden we onze externe partners de gelegenheid kennis te maken met al het goede dat onze HZ te bieden heeft.


Maar matches maken we niet alleen. Naast het kennen van onze externe stakeholders is het intensieve contact met jullie, HZ collega's, essentieel. Binnen het nieuwe team is elke accountmanager gekoppeld aan één domein. Hieronder stellen we ons graag alvast virtueel voor. In 2020 hopen we jullie snel persoonlijk te ontmoeten om kennis en behoeften nog beter in kaart te brengen.


Dit alles doen wij per januari 2020 onder een nieuwe naam: HZ Nexus. Een naam die precies weergeeft waar wij voor staan: schakel tussen binnen en buiten.


Graag maken wij van 2020, samen met jullie, een schitterend jaar vol verbinding!

Ferdinand de Visser

Sinds 2013 werkzaam binnen HZ en verbonden aan het domein Health, Education & Wellbeing in diverse rollen. Voor een nieuwe uitdaging overgestapt naar HZ Nexus om vanuit daar nog beter het onderwijs te kunnen verbinden aan ons betrokken beroepenveld.

Ilona Vermare-Hoefkens

Sinds november 2019 werkzaam bij HZ en verbonden aan het domein Business, Vitality & Hospitality. Ervaring in de werkvelden Facilitymanagement, Hospitality, voorheen initiatiefnemer/bestuurder van een start-up in het sociaal domein. HZ Nexus biedt een nieuwe uitdaging om ervaring en netwerk in te zetten om mooie verbindingen tot stand te brengen.

Pim van Liere

Vanuit een elektrotechnische en management achtergrond ben ik in september gestart als accountmanager voor het domein Technology, Water & Environment. Expertise van organisaties uit de regio mogen verbinden aan studenten geeft mij energie!

Highlights 2019

Ondanks dat het soms jongleren was met tijd en aandacht, zijn er in 2019 weer vele mooie samenwerkingen tot stand gebracht. Een kleine greep:


  • Een geslaagde Projectweek Engineering met casuïstiek van lectoraten èn externe partijen.
  • HZ en Dow Benelux B.V. tekenen een Memorandum of Understanding; de eerste vormen van samenwerking vinden reeds plaats.
  • Intensivering van reeds bestaande samenwerkingen, onder andere met Zorggroep Ter Weel en de GGD.
  • Nieuwe en hernieuwde contacten met Enduris (DNWG), Lamb Weston / Meijer en North Sea Port.
  • Plaatsing van relevante thema’s uit het Zeeuws Energieakkoord binnen het onderwijs.
  • Een geslaagde Young Energy Society Challenge.
  • Aandacht voor opkomende thema's als waterstof voor gebouwde omgeving en industrie.
  • Multidisciplinair project rondom verduurzaming (thema's energie en water) gematcht met opleidingen binnen het economisch en technisch domein.

61 matches